Logo

Implanterbar Loop Recorder

ILR är en liten dosa som planteras in under huden i bröstkorgen.

Den läser av hjärtverksamheten under upp till 36 månaders tidsspann och är ett värdefullt hjälpmedel vid oförklarlig svimning och svårfångade arytmier.

Sidan skapad av LANTECH.se.
Copyright © 2016, Göteborgs Hjärtmottagning