Aktuell info

Ingen aktuell info.

Din hjärtmottagning i Göteborg

Göteborgs hjärtmottagning

Vi utreder, behandlar och kontrollerar alla former av hjärt-kärlsjukdom, såsom Bröstsmärta, Kranskärlssjukdom, Högt blodtryck, Hjärtrytmrubbningar, Hjärtsvikt, Blodfettsrubbningar, Kardiovaskulär idrottsscreening, Sömnapné (from senhösten 2012) samt Hälsokontroller.

Läs mer om våra undersökningar…

Nyheter

Göteborgs hjärtmottagning